Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκπόνηση δημοσιεύσεων και μεθοδολογικών εγγράφων στο πλαίσιο δεικτών για μακροπρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/E/2015/013.
Εκπόνηση δημοσιεύσεων και μεθοδολογικών εγγράφων στο πλαίσιο δεικτών για μακροπρόθεσμες πολιτικές.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει:Την εκπόνηση δημοσιεύσεων και μεθοδολογικών εγγράφων στο πλαίσιο δεικτών για μακροπρόθεσμες πολιτικές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/06/2015 00:00
03/08/2015 23:59
10/08/2015 16:30
18/08/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 123-224379
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/06/2015 00:00