Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαδικτυακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του επίσημου δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/DCM/NT/WebServices/002/21
Διαδικτυακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση του επίσημου δικτυακού τόπου του Cedefop και του συστήματος CRM
Αυτή η σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών διασφαλίζει τη συνέχεια των υπηρεσιών διαδικτύου που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη υποστήριξη, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών παρακολούθησης και φιλοξενίας για τον επίσημο δικτυακό τόπο του Cedefop και το σύστημα CRM του, συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση της προσφοράς του Οργανισμού στους επιγραμμικούς χρήστες του.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.cedefop.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72200000
EL522
Additional CPV Supplementary CPV
72000000
72420000
72400000
Όροι συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/04/2021 00:00
17/05/2021 15:59
18/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 069-174116
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/04/2021 00:00