Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβάσεις-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας στον τομέα της επαγγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2021
Ημερομηνία λήξης:
12/04/2022
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JRC/IPR/2021/OP/0673
Συμβάσεις-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή βοήθειας στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και...
Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Τμήματος Ρ του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ίσπρα προτίθεται να ζητήσει τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων για την υποστήριξη της διατήρησης των υψηλών προτύπων της στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, της προσωπικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Στόχος των συμβάσεων-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών θα είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο γραφείο ασφάλειας κατά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από την ιταλική νομοθεσία για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια (ειδικότερα το νομοθετικό διάταγμα 81/2008), καθώς και παροχή υποστήριξης στην Υπηρεσία επιθεώρησης στον τομέα της ασφάλειας (που γίνεται αντιληπτή τόσο ως ασφάλεια στην εργασία όσο και ως προσωπική ασφάλεια) και περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, κατ' εφαρμογή των σχετικών κανονισμών που ισχύουν στην ιταλική επικράτεια, οι οποίοι εφαρμόζονται επίσης στις εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα δυνάμει του νόμου 906/1960, στο πλαίσιο του οποίου ιδρύθηκε η εγκατάσταση της Ίσπρα.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών με δημοσίευση στην ΕΕ S
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Συμφωνία πλαίσιο
3220000.00 EUR
71317210
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
19/04/2021 00:00
12/04/2022 00:00
12/05/2021
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Παροχή συμβουλών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας ως υποστήριξη στο γραφείο ασφαλείας.
Παρτίδα 2
Επιθεωρήσεις σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον
Παροχή συμβουλών για την υπηρεσία επιθεώρησης ασφάλειας και περιβάλλοντος.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 075-190606
PIN
19/04/2021 00:00