Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και εκδηλώσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/05/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0142
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και εκδηλώσεων
Ο EU-OSHA επιθυμεί να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες εταιρειών που ειδικεύονται στις επικοινωνίες, τις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δικτύωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Συμφωνία πλαίσιο
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
9,600,000.00 EUR
79000000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/05/2021 00:00
14/06/2021 13:00
15/06/2021 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υποστήριξη ευαισθητοποίησης στα εστιακά σημεία και τους εταίρους σε εθνικό επίπεδο
Η παρτίδα 1 στοχεύει στην επιλογή μιας εταιρείας για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους κύριους εταίρους του EU-OSHA σε εθνικό επίπεδο στην ΕΕ, στον ΕΟΧ και στις υποψήφιες χώρες στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:• διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων, προβολών ταινιών και άλλων εκδηλώσεων,• διοργάνωση δραστηριοτήτων μέσων ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων.Ο υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει την οργάνωση των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω του δικού του δικτύου εταιρειών εταίρων σε επίπεδο χώρας και σε στενή συνεργασία με τον EU-OSHA και το δίκτυο των εθνικών ενδιαφερόμενων φορέων του.
Παρτίδα 2
Επικοινωνία και σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ
Η παρτίδα 2 στοχεύει στην επιλογή μιας εταιρείας για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:• επικοινωνία και προώθηση (επιγραμμική αίθουσα ειδήσεων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης),• εφαρμογή δράσεων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης,• υποστήριξη για τη διαχείριση των σχέσεων των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι επίσημοι εταίροι της εκστρατείας, οι εταίροι των μέσων ενημέρωσης και άλλοι πιθανοί εταίροι σε επίπεδο ΕΕ.
Παρτίδα 3
Διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων
Ο γενικός στόχος της παρτίδας 3 είναι η επιλογή μιας εταιρείας που θα συνδράμει τον EU-OSHA στη διοργάνωση φυσικών, υβριδικών και επιγραμμικών εκδηλώσεων (συνεδριάσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.λπ.) και θα διευκολύνει τη συμμετοχή του Οργανισμού σε εκδηλώσεις υπό την καθοδήγηση άλλων οργανισμών.Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση φυσικών, υβριδικών και επιγραμμικών εκδηλώσεων, καθώς και τη σύλληψη και την παραγωγή εκθεσιακών περιπτέρων διαφόρων μεγεθών και επιπέδων επαγγελματικής ποιότητας (τυπικό ή ανώτερο, ανάλογα με το μέγεθος και το κύρος της εκδήλωσης, το αντικείμενο της εκδήλωσης και την τοποθεσία).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 087-223871
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/05/2021 00:00