Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που θα χρησιμοπο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Σύμβαση-πλαίσιο για την προμήθεια αναλωσίμων και αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν στο όργανο Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ του...
Η Μονάδα Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής (MBG) του Ινστιτούτου Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή (ΙΥΠΚ) φιλοξενεί το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές (EU-RL GMFF, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), το οποίο επικυρώνει αναλυτικές μεθόδους για την ανίχνευση, τον προσδιορισμό και την ποσοτική ανάλυση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε τρόφιμα και ζωοτροφές.Η ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR) είναι έως σήμερα η πρότυπη τεχνολογία στα προγράμματα ανάλυσης της παρουσίας ΓΤΟ σε τρόφιμα και ζωοτροφές και το EU-RL GMFF έχει χρησιμοποιήσει την qPCR για την επικύρωση περίπου 60 μεθόδων ποσοτικής ανίχνευσης ΓΤΟ.Πλέον, μια νέα τεχνολογία που βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), η ψηφιακή PCR, γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτή. Η έκδοση της PCR με χρήση ψηφιακών σταγονιδίων (ddPCR) στο Bio-Rad QX200 που έχει αγοράσει το EURL έχει τη δυνατότητα να διαμερισματοποιεί ένα δείγμα σε έως 20 000 ταυτόχρονες αντιδράσεις, παρέχοντας έτσι δυνατότητες για μεγαλύτερη ακρίβεια και πολύ μικρή ευαισθησία χωρίς απαιτήσεις για χρήση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς. Η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε πιο τακτική χρήση για τον έλεγχο και την ποσοτική ανάλυση ΓΤΟ σε δείγματα από τα εργαστήρια δοκιμών GM.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
06/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 119-216340
Διορθωτικό
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/06/2015 00:00