Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.B.3/SER/2012/0014
Συλλογή και διαχείριση δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές.
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης εκπόνησης μελέτης είναι η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες της Επιτροπής κατά την προετοιμασία μιας πρότασης για ένα σύστημα παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από μεμονωμένα πλοία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
26/05/2012 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/06/2012 23:59
29/05/2012 00:00
06/07/2012 23:59
18/07/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 98-162359 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/05/2012 00:00