Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά 2 φορτηγών των 19 τόνων.
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
06B10/2015/M006.
Αγορά 2 φορτηγών των 19 τόνων.
Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 2 φορτηγών των 19 τόνων και στην παροχή συναφών υπηρεσιών.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
27/08/2015 23:59
02/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 112-202096 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/06/2015 00:00