Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/234/2021/RS
Μετεωρολογικές και ωκεανογραφικές υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών πληροφοριών για την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Frontex: μετεωρολογικά δεδομένα και απεικόνιση, ωκεανογραφικά δεδομένα και απεικόνιση και επιχειρησιακή υποστήριξη για εναέριες και θαλάσσιες επιχειρήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
3
Δημόσια σύμβαση
5,000,000.00 EUR
71351610
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/05/2021 00:00
15/06/2021 23:59
17/06/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μετεωρολογικά δεδομένα και απεικόνιση
Παροχή μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών υπηρεσιών: μετεωρολογικά δεδομένα και απεικόνιση.
Παρτίδα 2
Ωκεανογραφικά δεδομένα και απεικόνιση
Παροχή μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών υπηρεσιών: ωκεανογραφικά δεδομένα και απεικόνιση.
Παρτίδα 3
Επιχειρησιακή υποστήριξη για αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις
Παροχή μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών υπηρεσιών: επιχειρησιακή υποστήριξη για αεροπορικές και θαλάσσιες επιχειρήσεις.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 092-237140
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2021 00:00