Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Assistance technique aux mairies de Nkayi et Owando, république du Congo
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
INTPA/BZV/2021/EA-RP/0017
Assistance technique aux mairies de Nkayi et Owando, république du Congo
Le processus de décentralisation est avancé en république du Congo, mais très faible au niveau des structures communales. L'objectif général du projet, dont ce marché fait partie, est d'améliorer les conditions de vie et l'attractivité des villes de Nkayi et Owando. L'assainissement a été choisi comme domaine d'application du renforcement de capacités des autorités locales.La convention de financement comporte trois objectifs spécifiques:— le 1er, objet du présent marché, est le renforcement des collectivités locales;— le 2nd relève des travaux d'assainissement. (objet d'une convention avec l'AFD et d'un contrat de subvention avec une OSC);— le 3e, objet du présent marché et de la subvention à l’OSC, est l'amélioration de la gouvernance locale sensible au genre et à la participation des communautés, notamment des femmes.Ces trois objectifs avec ces trois modalités de mise en œuvre, forment un unique projet nécessitant une coordination des différents acteurs.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3750000.00 EUR
3750000.00 EUR
71356200
CG
Additional CPV Supplementary CPV
71356200
98000000
Σημεία αναφοράς
19/04/2021 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/05/2021 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 075-190602
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/04/2021 00:00