Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κοινωνική βοήθεια στις εγκαταστάσεις του Geel
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2021/OP/0920
Κοινωνική βοήθεια στις εγκαταστάσεις του Geel
Σε αντίθεση με άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, το JRC στο Geel δεν διαθέτει διεπιστημονική ομάδα μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών αναγκών του ενεργού πληθυσμού του και των συνταξιούχων του που ζουν στη γύρω περιοχή.Οι ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν κατά κανόνα, σε επαγγελματική και εμπιστευτική βάση, συμβουλές και βοήθεια σε δύσκολες συνθήκες.Ούτε η ιατρική υπηρεσία, που ασχολείται κυρίως με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική υγεία σε μια πυρηνική εγκατάσταση κατηγορίας 1, ούτε η τοπική υπηρεσία ανθρώπινων πόρων, που έχει κυρίως διοικητικό σκοπό, διαθέτουν τον χρόνο, την κατάρτιση και την εμπειρογνωμοσύνη για την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης στους πελάτες σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις που σχετίζονται με «προβλήματα ζωής» ιδίως εκτός του εργασιακού τομέα, ήτοι, προβλήματα ένταξης, χρηματοοικονομικά προβλήματα, σοβαρές ασθένειες και προβλήματα γήρατος, οικογενειακά προβλήματα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
85000000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
85000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/05/2021 00:00
02/06/2021 16:00
04/06/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 089-226862
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/05/2021 00:00