Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτικές και στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπηρεσίες διαχείριση...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/04/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2103/C29/D
Συμβουλευτικές και στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων
Η παρούσα διαδικασία διαγωνισμού στοχεύει στον προσδιορισμό ενός αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τρεις τομείς:1) Υπηρεσίες διαχείρισης κατοικιών,2) Υπηρεσίες παροχής στρατηγικών επιχειρηματικών συμβουλών,3) Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων,
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3300000.00 EUR
3300000.00 EUR
71315200
NL332 / NL
Additional CPV Supplementary CPV
71210000
79415200
72224000
72220000
71621000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/04/2021 00:00
28/05/2021 15:00
01/06/2021 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 081-207372
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/04/2021 00:00