Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη Γραμματεία του Βραβείου Πράσινης Πρωτεύουσας τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.F.3./SER/2015/0012.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τη Γραμματεία του Βραβείου Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης και του Πράσινου Φύλλου της Ευρώπης.
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη διαχείριση του Βραβείου Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης (EGCA) και του Πράσινου Φύλλου της Ευρώπης (EGL) σε καθημερινή βάση.Τα καθήκοντα του επιλεχθέντος υποψήφιου και για τις δύο πρωτοβουλίες θα περιλαμβάνουν:— ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας για την επίτευξη μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με τους διαγωνισμούς EGCA και EGL και μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτούς,— παροχή γραμματείας που θα παρέχει καθημερινή υποστήριξη για την υλοποίηση και των δύο πρωτοβουλιών,— υλοποίηση και επίβλεψη των διαδικασιών επιλογής της νικήτριας πόλης των EGCA και EGL,— σύνταξη αναλυτικών εκθέσεων και αξιολόγηση βασικών δεικτών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/06/2015 16:00
06/07/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 088-157969
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/05/2015 00:00