Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για δραστηριότητες υποστήριξης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αρι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Σύμβαση-πλαίσιο για δραστηριότητες υποστήριξης σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του...
Γενικός στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή σε διάφορα στάδια εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων «SRR»). Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της σύμβασης περιλαμβάνουν:i. παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής που θα προσδώσουν προσωρινά υπηρεσίες γραφείου εξυπηρέτησης σε προκαθορισμένες χώρες με προοπτικές που θα ανταπεξέρχονται σε υψηλό αριθμό αιτήσεων από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο με τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων,ii. παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για τη διοργάνωση εργαστηρίων που θα απευθύνονται σε πιστοποιητές εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων (οι αποκαλούμενοι ανεξάρτητοι επιθεωρητές),iii. συλλογή απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με τις πτυχές του κανονισμού «SRR» οι οποίες ενδεχομένως χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και ενσωμάτωση των ληφθέντων στοιχείων σε σχέδια καθοδηγητικών εγγράφων,iv. παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή όσον αφορά στην αξιολόγηση αιτήσεων για τον ευρωπαϊκό κατάλογο, οι οποίες υποβάλλονται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων που βρίσκονται εκτός ΕΕ,v. διεξαγωγή επιτόπιων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπό την επίβλεψη της Επιτροπής και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκεται η εγκατάσταση ανακύκλωσης πλοίων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
07/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 088-157970 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/05/2015 00:00