Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προσέγγιση ολοκλήρωσης για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας: αξιολόγηση αποτ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
Προσέγγιση ολοκλήρωσης για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας: αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανάλυση επιλογών για το μέλλον.
Γενικός στόχος της μελέτης είναι να αξιολογήσει τους πιθανούς τρόπους αύξησης της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης ολοκλήρωσης για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας και να διερευνήσει περαιτέρω μεθόδους προκειμένου να αυξηθεί κλιμακωτά η χρηματοδοτική υποστήριξη για τη φύση και τη βιοποικιλότητα της ΕΕ. Η μελέτη θα πρέπει να παρουσιάζει επιλογές για την αύξηση της αποδοτικότητας της υφιστάμενης δομής των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένου μέσω ενδεχόμενων βελτιώσεων ή/και μεταβολών όσον αφορά στη διαχείριση και τη διακυβέρνηση, καθώς και συμπληρωματικές προσεγγίσεις (σήμανση για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, κλιμάκωση του προγράμματος LIFE, πρόσθετο ειδικό κονδύλιο). Η μελέτη θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τα οικονομικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά συμπληρωματικό τρόπο ως προσθήκη στα υπάρχοντα μέσα της ΕΕ, ειδικότερα τα οικονομικά εκείνα μέσα που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί υπό το πρίσμα της ΕΕ. Βάσει των πορισμάτων της μελέτης, πρέπει να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κατάλληλων συνδυασμών πολιτικής για περισσότερο αποτελεσματική υποστήριξη από διαφοροποιημένες πηγές για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ στο μέλλον. Η μελέτη θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000, δεδομένης της νομικά δεσμευτικής φύσης της ΕΕ στους εν λόγω τομείς. Στο πλαίσιο της μελέτης θα πρέπει να διερευνηθούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που είναι περισσότερο κατάλληλοι για τις ειδικές ανάγκες του Natura 2000, και οι όροι υπό τους οποίους οι μηχανισμοί αυτοί θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
23/06/2015 16:00
07/07/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 090-160907 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/05/2015 00:00