Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παρατηρητήριο επιχειρηματικής καινοτομίας.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/06/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/09/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
Business Innovation Observatory
Παρατηρητήριο επιχειρηματικής καινοτομίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση υπηρεσιών για το παρατηρητήριο επιχειρηματικής καινοτομίας με στόχο την παροχή στους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής σε τακτική βάση ανάλυσης και πληροφοριών σχετικά με τις πλέον πρόσφατες καινοτόμες τάσεις, δραστηριότητες και πρότυπα στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η αναλυτική έμφαση θα δοθεί στην επιχειρηματική μικρο-προοπτική σε σχέση με το μακρο-θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικοοικονομικό, νομικό και πολιτικό πλαίσιο. Η ανάλυση θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών συστάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να εκληφθεί ως συμπληρωματικό σε άλλα μέσα ποσοτικής ανάλυσης, ιδίως στον πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία στην ΕΕ της Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/06/2012 00:00
10/09/2012 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/09/2012 16:30
20/09/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 119-195890 Προκήρυξη διαγωνισμού 23/06/2012 00:00