Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
456/PP/GRO/SME/15/F/S124.
Μελέτη σχετικά με την αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών.
Τον Ιούνιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση εμπειρογνωμόνων (βασισμένη σε μελέτη) η οποία καθιέρωνε μια μεθοδολογία για τον καθορισμό πρώτων υλών (μη ενεργειακών και μη διατροφικών υλών) που θεωρούνται κρίσιμες για την ΕΕ. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι εκείνες οι οποίες έχουν υψηλή οικονομική σημασία για την ΕΕ σε συνδυασμό με υψηλό κίνδυνο σε ό,τι αφορά την προμήθειά τους. Το 2011, δημοσιεύθηκε ένας πρώτος κατάλογος κρίσιμων πρώτων υλών μέσω ανακοίνωσης της Επιτροπής (COM(2011) 25) βάσει της ως άνω έκθεσης εμπειρογνωμόνων. Έκτοτε, η Επιτροπή ανέλαβε πολιτική δέσμευση απέναντι στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημοσιεύει κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια. Η τελευταία αναθεώρηση του καταλόγου κρίσιμων πρώτων υλών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2014 μέσω της δημοσίευσης μιας νέας έκθεσης εμπειρογνωμόνων και μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής (COM(2014) 297). Προκειμένου να είναι σε θέση να παραδώσει την επόμενη έκθεση και ενδεχομένως και κατάλογο κρίσιμων πρώτων υλών το 2017, απαιτείται μια νέα μελέτη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/09/2015 23:59
14/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 109-197418
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/06/2015 00:00