Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις νέες τάσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ναυπηγικής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EASME/COSME/2015/005.
Μελέτη σχετικά με τις νέες τάσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ναυπηγικής και των ναυτικών προμηθειών - Συνέπειες για...
Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών για την εκπόνηση μελέτης η οποία θα περιγράφει τις νέες τάσεις της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ναυπηγικής και των ναυτικών προμηθειών, καθώς και θα αναλύει τις συνέπειες για την ευρωπαϊκή βιομηχανική και εμπορική πολιτική.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
13/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
22/06/2015 23:59
02/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 092-164545
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/05/2015 00:00