Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικολογικό σήμα της ΕΕ και οικολογικές δημόσιες συμβάσεις — Εκπροσώπηση ενδιαφερ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/05/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2021/OP/0005
Οικολογικό σήμα της ΕΕ και οικολογικές δημόσιες συμβάσεις — Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων μερών — 3 παρτίδες
Απαιτείται εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων μερών για την εκτέλεση εργασιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κριτηρίων, ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς: ΜΜΕ, καταναλωτές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ που ορίζονται στον κανονισμό της ΕΕ για το οικολογικό σήμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 της 25ης Νοεμβρίου 2009].Η διαδικασία ανάπτυξης κριτηρίων για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και απαιτεί υποστήριξη από ΜΚΟ για να τους βοηθήσουν να συμβάλουν στη διαδικασία αυτή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία μόνο παρτίδα
1
Δημόσια σύμβαση
900,000.00 EUR
90700000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/05/2021 00:00
22/06/2021 16:00
24/06/2021 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: ΜΜΕ (οικολογικό σήμα της ΕΕ και δημόσιες συμβάσεις)
Παρτίδα 1: Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: ΜΜΕ (οικολογικό σήμα της ΕΕ και δημόσιες συμβάσεις).
Παρτίδα 2
Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: Οργανώσεις καταναλωτών (οικολογικό σήμα της ΕΕ)
Παρτίδα 2: Εκπροσώπηση ενδιαφερομένων: οργανώσεις καταναλωτών (οικολογικό σήμα της ΕΕ).
Παρτίδα 3
Εκπροσώπηση ενδιαφερόμενων φορέων: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ (οικολογικό σήμα της ΕΕ και GPP)
Παρτίδα 3: Εκπροσώπηση ενδιαφερομένων: περιβαλλοντικές ΜΚΟ (οικολογικό σήμα της ΕΕ και δημόσιες συμβάσεις).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 094-245726
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/05/2021 00:00