Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μοντελοποίηση δυναμικής πληθυσμών υδρόβιων και χερσαίων οργανισμών με τη χρήση δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
OC/EFSA/SCER/2015/01.
Μοντελοποίηση δυναμικής πληθυσμών υδρόβιων και χερσαίων οργανισμών με τη χρήση δυναμικών ενεργειακών μοντέλων (DEB - Δυναμικά...
Οι γενικοί στόχοι της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού είναι η μοντελοποίηση της δυναμικής πληθυσμών υδρόβιων και χερσαίων οργανισμών με τη χρήση μοντέλων DEB (Δυναμικά Ενεργειακά Ισοζύγια) και η διερεύνηση των πιθανών εφαρμογών τους για την εκτίμηση οικολογικών κινδύνων από συνδυασμένη έκθεση σε πολλαπλές χημικές ουσίες «χημικά μείγματα».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
30/06/2015 23:59
10/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 091-162596
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2015 00:00