Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2021/EJ/12/PO
Υπηρεσίες παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών (φωτογραφία, παραγωγή βίντεο, κινούμενα σχέδια και συναφείς υπηρεσίες) στην Eurojust.Ο μελλοντικός ανάδοχος δεν θα έχει πρόσβαση στις επιχειρησιακές ή ευαίσθητες πληροφορίες της Eurojust. Ειδικότερα, η σύμβαση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγγελία εγγραφών συνεδριάσεων συντονισμού και κέντρων συντονισμού της Eurojust.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
558000.00 EUR
558000.00 EUR
92100000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
92112000
Όροι συμμετοχής
Όπως αναφέρεται στα έγγραφα διαγωνισμού [ανατρέξτε στο τμήμα I.3) της παρούσας προκήρυξης σύμβασης].
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/05/2021 00:00
21/06/2021 16:00
22/06/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 095-248741
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/05/2021 00:00