Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργα...
Αναθέτουσα αρχή:
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ACER/OP/CS/03/2021
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
480,000.00 EUR
480,000.00 EUR
85120000
SI041
Additional CPV Supplementary CPV
85121270
85121200
85121100
85121000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/06/2021 00:00
06/07/2021 16:00
08/07/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 104-272646
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/06/2021 00:00