Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10635 «Εγκαταστάσεις κέντρου δεδομένων»
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
10635.
AO 10635 «Εγκαταστάσεις κέντρου δεδομένων»
Παροχή υπηρεσιών χειριστή αίθουσας υπολογιστών και υπηρεσιών αρχιτέκτονα κέντρου δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
19/05/2015 00:00
24/06/2015 23:59
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
01/07/2015 23:59
08/07/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 095-171732 Προκήρυξη διαγωνισμού 19/05/2015 00:00