Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης για το εργαλείο δεδομένων ψηφιακού θεματολογίου (DAD) - Έκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/1086.
Υπηρεσίες υποστήριξης για το εργαλείο δεδομένων ψηφιακού θεματολογίου (DAD) - Έκδοση, απεικόνιση, σύνδεση ανοικτών δεδομένων,...
Το εργαλείο δεδομένων ψηφιακού θεματολογίου (DAD) προορίζεται για τη διάδοση στατιστικών δεδομένων και δεικτών στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας. Οι δείκτες και τα δεδομένα καθορίζονται από τις υπηρεσίες της ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών. Η ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών στοχεύει σε i) υψηλό βαθμό αυτοματισμού στη συλλογή, χαρτογράφηση και απεικόνιση δεδομένων, ii) στην παροχή δεδομένων και μεταδεδομένων σε ανοικτές και εύκολα επαναχρησιμοποιούμενες μορφές, και κατά συνέπεια στην ενεργοποίηση της χρήσης και σύνδεσης δεδομένων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
17/08/2015 16:00
01/09/2015 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 120-218765
Προκήρυξη διαγωνισμού
25/06/2015 00:00