Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφάλειας (παρτίδα 1) και κατάρτισης (παρτίδα 2) στο δικτυακό τόπο του...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EP/DGSAFE/SER/2021-006
Υπηρεσίες ασφάλειας (παρτίδα 1) και κατάρτισης (παρτίδα 2) στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο
— παρτίδα 1: υπηρεσίες ασφαλείας,— παρτίδα 2: υπηρεσίες κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
75250000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/06/2021 00:00
15/07/2021 16:00
16/07/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες ασφάλειας στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο
Παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης και βοήθειας σε πρόσωπα (τομέας 1) καθώς και παροχή υπηρεσιών εξωτερικής επιτήρησης (τομέας 2) στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο:— παρτίδα 1 τομέας 1: πυρασφάλεια για άτομα και περιουσιακά στοιχεία,— παρτίδα 1 τομέας 2: εξωτερική επιτήρηση.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες κατάρτισης στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να προσφέρει στο προσωπικό του στο Λουξεμβούργο μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την ασφάλεια λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού του περιβάλλοντος.Τα μαθήματα κατάρτισης χωρίζονται σε τρεις τομείς:— τομέας 1 SECO Παροχή πρώτων βοηθειών και πυρόσβεση,— τομέας 2 COSEC Έλεγχος ασφαλείας,— τομέας 3 VOLON Εθελοντική εκκένωση.Οι τομείς 1 και 2 περιλαμβάνουν κατάρτιση που προορίζεται για επαγγελματίες στον τομέα της ασφαλείας. Ο τομέας 3 περιλαμβάνει κατάρτιση για εκείνο το προσωπικό του Κοινοβουλίου το οποίο συμμετέχει στην εθελοντική εκκένωση του προσωπικού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 111-290427
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/06/2021 00:00