Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R3/PR/2014/080 «ΑΗΗΕ».
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
DIGIT/R3/PR/2014/080 »WEEE«.
DIGIT/R3/PR/2014/080 «ΑΗΗΕ».
Ο σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η επιλογή ενός αναδόχου για τη συλλογή, ανακύκλωση και αποσυναρμολόγηση, για ανθρωπιστικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς, εξοπλισμού και συσκευών ΤΠΕ που δεν χρησιμοποιούνται πλέον εντός της Επιτροπής και των άλλων συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένα στις Βρυξέλλες και στα περίχωρά τους, στο Geel και στο Λουξεμβούργο.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
04/11/2015 23:59
13/07/2015 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 093-165673 Διορθωτικό 14/05/2016 00:00
2015/S 118-212391 Διορθωτικό 20/06/2015 00:00
2015/S 103-186530 Διορθωτικό 30/05/2015 00:00
2015/S 098-176453 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/05/2015 00:00