Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμονής και εστίασης — Αποδεικτικά στοιχεία από την ευ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/09/2021
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
EUOSHA/2021/OP/D/SE/0161
Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμονής και εστίασης — Αποδεικτικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα των επιχειρήσεων σχετικά με...
Στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η παράδοση μιας έκθεσης σχετικά με τον τομέα των δραστηριοτήτων διαμονής και εστίασης η οποία θα αναλύει εις βάθος τα ευρήματα των τριών κυμάτων της ESENER. Το σχέδιο θα παράσχει πληροφορίες για την κατάλληλη καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας στον τομέα HORECA (Hotel, Restaurant, Catering), εξετάζοντας δείκτες όπως η ανάληψη δέσμευσης από τη διοίκηση, η συμμετοχή των εργαζομένων, η ύπαρξη διαδικασιών, η διαθεσιμότητα εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
60000.00 EUR
60000.00 EUR
73200000
ES213
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
08/06/2021 00:00
24/09/2021 13:00
27/09/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 109-286278
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/06/2021 00:00