Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Travaux de réhabilitation et d’entretien des routes et pistes rurales par l’appr...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/08/2021
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
INTPA/NDJ/2021/EA-OP/0046
Travaux de réhabilitation et d’entretien des routes et pistes rurales par l’approche GENIS dans les provinces du Ouaddaï, du Wadi Fira, du Guéra, de la Tandjilé et du Logone Occidental
Les travaux prévus dans le cadre du présent marché consistent à faire la réhabilitation et l’entretien des routes et pistes rurales dans les cinq provinces ci-dessus citées. Ces travaux qui dureront trois (3) ans seront exécutés avec l’approche de Gestion et entretien par niveaux de service (GENIS). En effet, la première année sera réservée à la remise à niveau par la réhabilitation des sections/points critiques ainsi que la réparation et la construction des ouvrages hydrauliques. Après la remise à niveau, l’entreprise aura la responsabilité d’assurer le service de l’entretien durant tout le reste de la durée du marché en vue de maintenir le niveau de service. Elle sera notamment chargée de la pose et de la gestion des barrières de pluie.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
45000000
Σημεία αναφοράς
02/06/2021 00:00
30/08/2021 10:00
06/09/2021 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Logone Occidental
Réhabilitation et entretien des pistes rurales et routes de la province du Logone Occidental:— piste: Badeye -Ngondong-Dodinda (19 333 km),— piste: Lolo-Maikan-Kana (16 210 km),— piste: Bedogo-Maïnbo (18 197 km),— piste: Koutou-Kaga.
Παρτίδα 2
Province du Tandjilé
Réhabilitation et entretien des pistes rurales et routes de la province du Tandjilé:— piste: Ngabringolo-Ngamogo (15,6 km),— piste: Ngamogo-Mouroumtoloum-Guidari (22,74 km),— piste: Lai-Ninga-Lai (46,230 km),— piste: Béré-Delbian.
Παρτίδα 3
Province du Guéra
Réhabilitation et entretien des pistes rurales et routes de la province du Guéra:— piste: Abtouyou-Djerbe-Boubou (17,91 km),— piste: Azi-Zama-Tchoro-Boubou-Adougoul (33,407 km),— piste: Tounkoul-Amgantoura-Bardangal (43,46 km).
Παρτίδα 4
Province du Ouaddai
Réhabilitation et entretien des pistes rurales et routes de la province du Ouaddaï:— piste: Mata-Ameleyouna (48,970 km),— piste: RNS-Chokoyane (25,550 km).
Παρτίδα 5
Province du Wadi Fira
Réhabilitation et entretien des pistes rurales et routes de la province du Wadi Fira:— piste: Biltine-Dougoun (12,18 km),— piste: Guéréda-Koulbous (42,49 km),— piste: Koulbous-Birak (18,36 km).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 105-275219
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/06/2021 00:00