Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The deadline for submission of tenders has been extended until Friday 20 August at 12:00 Brussels time and opening session on 23 August. See details in "Milestones".
Τίτλος:
Μίσθωση σκηνών
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 21/031
Μίσθωση σκηνών
Μίσθωση τεντών (σκληρών τοιχωμάτων) που προορίζονται για τη δημιουργία σημείων ελέγχου ασφαλείας κατά τη διοργάνωση ευρωπαϊκών συμβουλίων, πολυμερών συνόδων κορυφής, ανεπίσημων συναντήσεων ή οποιασδήποτε άλλης διοργάνωσης για την οποία κρίνεται σκόπιμο.Οι τέντες θα εγκατασταθούν παραπλεύρως των κτιρίων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΓΣ) ή οποιουδήποτε άλλου χώρου χρησιμοποιείται για την περίσταση (γενικά εντός και στην περιφέρεια των Βρυξελών).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Η χαμηλότερη τιμή
39522530
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
44211100
39522110
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/07/2021 00:00
20/08/2021 12:00
23/08/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 131-344435
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/07/2021 00:00