Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The English translation of the procurement documents has been completed. All tender specifications are now available in English. The time limit for receipt of tenders has been extended to 6 August
Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού καλωδίωσης για τα δίκτυα δεδομένων
Αναθέτουσα αρχή:
Council of the European Union
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
UCA 21/008
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού καλωδίωσης για τα δίκτυα δεδομένων
Προμήθεια και εγκατάσταση υλικού καλωδίωσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
32421000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
32581110
32521000
44322200
31224400
31330000
44322000
32522000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/06/2021 00:00
06/08/2021 14:00
10/08/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 137-363800
Διορθωτικό
19/07/2021 00:00
2021/S 111-290419
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/06/2021 00:00