Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10632 Συμβουλευτική υποστήριξη σημασιολογικού ιστού
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
10632.
AO 10632 Συμβουλευτική υποστήριξη σημασιολογικού ιστού
Παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη συμβουλευτική υποστήριξη για τον σημασιολογικό ιστό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/08/2015 00:00
09/09/2015 23:59
16/09/2015 23:59
23/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 148-272550
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/08/2015 00:00