Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ENER/D3/2021-191 Μελέτη σχετικά με την παρακολούθηση της απομάκρυνσης ραδιενεργώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/LUX/2021/OP/0012
ENER/D3/2021-191 Μελέτη σχετικά με την παρακολούθηση της απομάκρυνσης ραδιενεργών καταλοίπων από πυρηνικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ
Η σύσταση 2004/2/Ευρατόμ παρέχει καθοδήγηση στις χώρες της ΕΕ σχετικά με την κατάρτιση αναφορών για την απομάκρυνση καταλοίπων ραδιενεργών νουκλεϊδίων από πυρηνικούς αντιδραστήρες και σταθμούς επανεπεξεργασίας. Η βάση δεδομένων της Επιτροπής για την απομάκρυνση ραδιενεργών καταλοίπων (RADD -RAdioactive Discharges Database) συγκεντρώνει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χώρες της ΕΕ.Η μελέτη επικεντρώνεται σε εκείνες τις εγκαταστάσεις, οι οποίες διαθέτουν άδεια απόρριψης σημαντικών ποσοτήτων ραδιενέργειας στο περιβάλλον, και οι οποίες απαιτείται να διαθέτουν τεχνικά συστήματα για τη διεξαγωγή συνεχούς ή κατά παρτίδες παρακολούθησης των εν λόγω απορρίψεων. Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι η παροχή ενημέρωσης σχετικά με την κατάσταση της παρακολούθησης της απομάκρυνσης ραδιενεργών καταλοίπων σε μείζονες πυρηνικές εγκαταστάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσον αφορά τόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και την τεχνολογία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
260,000.00 EUR
260,000.00 EUR
65400000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
09343000
09000000
65400000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/06/2021 00:00
27/08/2021 16:00
30/08/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 131-344443
Διορθωτικό
09/07/2021 00:00
2021/S 117-303774
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/06/2021 00:00