Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων σε εσωτερικό επίπεδο για την αξιολόγηση των δι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.4/SER/2015/0005.
Οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων σε εσωτερικό επίπεδο για την αξιολόγηση των διεθνών δεσμεύσεων και πολιτικών για την...
Η οικονομική ανάλυση βάσει μοντέλου είναι σημαντική για την προετοιμασία πολιτικών και απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Τούτο δεν μπορεί να περιοριστεί στην αναπαράσταση της οικονομία της ΕΕ. Οι πολιτικές για το κλίμα στην ΕΕ εξαρτώνται επίσης από παγκόσμιες εξελίξεις προωθούμενες από νέες συμφωνίες για την αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) καθώς και σε εθνικό επίπεδο. Η παρούσα σύμβαση δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο εργαλείων μοντελοποίησης τελευταίας τεχνολογίας, με το οποίο μπορούν να αξιολογηθούν οι πολιτικές για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και σε σημαντικές χώρες εταίρους. Η εν λόγω σύμβαση θα πρέπει να αφιερωθεί στη βελτίωση της επίδοσης των εργαλείων μοντελοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στην ενημέρωση κατά τη χάραξη πολιτικών για το κλίμα της ΕΕ, και στη βελτίωση της κατανόησης των πολιτικών που εφαρμόζονται σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπεριλάβει επίσης δεδομένα που συγκεντρώνονται σχετικά με πολιτικές που εφαρμόζονται ή προβλέπονται σε χώρες εταίρους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/07/2015 16:00
17/07/2015 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 098-176452 Προκήρυξη διαγωνισμού 22/05/2015 00:00