Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/05/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EEA/ADS/15/007.
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
Ο ΕΟΠ προτίθεται να συνάψει σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και εσωτερικής αλληλογραφίας καθώς και συντήρησης των εγκαταστάσεων ασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις του ΕΟΠ βρίσκονται σε 2 κτίρια στη διεύθυνση Kongens Nytorv 6 (KN6) και Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Κοπεγχάγη K, ΔΑΝΙΑ, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με διαδρόμους στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Η συνολική επιφάνεια των εγκαταστάσεων είναι περίπου 9 900 m2. Επί του παρόντος, περίπου 220 άτομα εργάζονται στον ΕΟΠ.Ο ΕΟΠ έχει εγκατεστημένο ένα σύστημα ελέγχου της πρόσβασης/συναγερμού κατά των διαρρήξεων καθώς και σύστημα RVS, τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση. Ένας αυτόματος συναγερμός πυρκαγιάς θα πρέπει να συντηρείται από τον πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, μέσω της Dansk Brandteknik A/S. Το παράρτημα 7 της συγγραφής υποχρεώσεων παρέχει λεπτομερή περιγραφή των συστημάτων και εξοπλισμών ασφάλειας.Το τμήμα 6.2 της συγγραφής υποχρεώσεων παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα προς εκτέλεση καθήκοντα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
23/05/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
01/09/2015 16:00
08/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 099-178263
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/05/2015 00:00