Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση των πλαισίων και προτύπων ποιότητας του ΕΣΣ σε χώρες εκτός ΕΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/LUX/2021/OP/0013
Προώθηση των πλαισίων και προτύπων ποιότητας του ΕΣΣ σε χώρες εκτός ΕΕ
Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η προώθηση προτύπων ποιότητας του ΕΣΣ για τις ΕΣΥ στις χώρες της ΕΠΓ, της Κεντρικής Ασίας και των χωρών διεύρυνσης και, ως εκ τούτου, η παροχή βοήθειας σε αυτές για τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών τους, η ανταλλαγή και η εκμάθηση εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και η ενθάρρυνση μιας συντονισμένης προσέγγισης των κοινών προβλημάτων. Αυτό θα γίνει με τη διοργάνωση μιας σειράς έξι σεμιναρίων σε περίοδο τριών ετών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400000.00 EUR
400000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/09/2021 00:00
11/10/2021 16:00
13/10/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 171-443406
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/09/2021 00:00