Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ανθεκτικ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2021/OP/0009
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ανθεκτικότητα και την Προσαρμογή στην Ξηρασία — 2...
Στόχος είναι η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου ξηρασίας του JRC όσον αφορά τη βελτίωση της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει την προσαρμογή στην ξηρασία σε διάφορους τομείς. Πρόκειται για μέρος της προπαρασκευαστικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 07027758 και είναι συμπληρωματικό των συμπερασμάτων του ελέγχου καταλληλότητας του 2019 της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ξηρασίες, καθώς και των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ξηρασίες (η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες). Επιπλέον, συνάδει με τις δράσεις προτεραιότητας της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2021.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Δημόσια σύμβαση
1,000,000.00 EUR
90700000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/07/2021 00:00
23/08/2021 16:00
25/08/2021 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας βάσης δεδομένων των επιπτώσεων της ξηρασίας, μιας μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων της ξηρασίας...
Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας βάσης δεδομένων των επιπτώσεων της ξηρασίας, μιας μεθοδολογίας εκτίμησης των κινδύνων της ξηρασίας και ενός άτλαντα κινδύνου ξηρασίας.
Παρτίδα 2
Σε βάθος αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης της ξηρασίας και μια έκθεση για τις δράσεις προσαρμογής του κλίματος κατά της...
Σε βάθος αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης της ξηρασίας και μια έκθεση για τις δράσεις προσαρμογής του κλίματος κατά της ξηρασίας σε διάφορους τομείς.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 130-344250
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/07/2021 00:00