Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση της ζήτησης, κοινωνικές υποδομές και επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010443-001
Διαχείριση της ζήτησης, κοινωνικές υποδομές και επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (DESIREE) — Υποστήριξη διαχείρισης...
Ο γενικός στόχος του προγράμματος DESIREE είναι η προώθηση της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε επιλεγμένες χώρες εταίρους και η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή καθαρών, φιλικών προς το κλίμα και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, θα υλοποιήσει τη στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την τεχνική βοήθεια σε βασικούς παράγοντες και θα παράσχει μεικτή χρηματοδότηση για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρή ενέργεια, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση της ρύπανσης του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα και στην προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης.Η παρούσα ανάθεση αφορά τη διαχείριση του προγράμματος κατά τη διάρκεια της 5ετούς περιόδου υλοποίησης του προγράμματος DESIREE.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2,500,000.00 EUR
2,500,000.00 EUR
66100000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
65400000
09300000
65300000
Σημεία αναφοράς
17/06/2021 00:00
13/08/2021 23:59
16/08/2021 09:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 116-303638
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/06/2021 00:00