Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας και περιβ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2021/OP/1455
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος στο JRC στο Petten
Το JRC στο Petten προτίθεται να αναθέσει μια σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών για μέγιστη διάρκεια 4 ετών για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και εμπειρογνωμοσύνης περιβαλλοντικής διαχείρισης για την υποστήριξη του τομέα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος (SES), καθώς και των επιστημονικών μονάδων του που διεξάγουν εργαστηριακή έρευνα. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός των εγκαταστάσεων και θα απαιτούν συνεχή παρουσία ενός εμπειρογνώμονα στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στις εγκαταστάσεις του JRC του Petten 4 ημέρες την εβδομάδα και ενός ειδικού στον τομέα του περιβάλλοντος 2 ημέρες την εβδομάδα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
79417000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
79417000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/07/2021 00:00
31/08/2021 16:00
01/09/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 136-358264
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/PTT/2021/OP/1455-PIN
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης στους τομείς επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας και περιβ...
Προκαταρκτική προκήρυξη