Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Leasing of Explosive Detection System for Cabbin Baggage (EDS-CB) Equipment.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
10/06/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
24/06/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2021/MVP/1497-ExA
Leasing of Explosive Detection System for Cabbin Baggage (EDS-CB) Equipment.
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Leasing of Explosive Detection System for Cabbin Baggage (EDS-CB) Equipment. JRC-GEEL has the intention to set up a contract for the leasing of an Explosive Detection System for Cabin Baggage (EDS-CB) with computed tomography. This equipment is required to measure and validate the properties of test materials that the JRC is developing. These test materials are explosives simulants –i.e. harmless materials that mimic the relevant properties of explosives in the eyes of x-ray detection equipment, and can therefore be used to test that Explosive Detection Systems for Cabin Baggage (EDS-CB) are working correctly.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
66114000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38546000
38000000
38520000
38546100
38580000
66114000
50000000
38540000
38500000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
10/06/2021 00:00
24/06/2021 23:59
29/06/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.