Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Herstellen van structurele veroudering van 3 gebouwen (Groot onderhoud) van het ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Ημερομηνία έναρξης:
12/06/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
04/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/PTT/2021/MVP/1508-ExA
Herstellen van structurele veroudering van 3 gebouwen (Groot onderhoud) van het GCO in Petten
Gelieve op te merken dat dit geen aanbesteding betreft, maar een publicatie om aan te kondigen dat de aanbestedende dienst de intentie heeft in de toekomst een onderhandelingsprocedure van geringe of middelmatige waarde te publiceren.

Het Joint Research Centre (GCO) geeft wetenschappelijke en technische ondersteuning aan de makers van energiebeleid van de Europese Commissie (EC). De nadruk ligt daarbij vooral op een veilige toelevering van energie en op een duurzamere, veiligere en schonere manier om energie te produceren en te gebruiken voor de toekomst. Het GCO in Petten is voornemens om een werkencontract aan te gaan om onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren aan een drietal gebouwen op haar terrein. Het betreft in hoofdlijnen de volgende bouwkundige werkzaamheden: • Herstel van structurele staalcorrosie; • Reparatie van betonrot; • Eliminatie van lekkages als gevolg van veroudering; • Onderhoudswerkzaamheden aan gevels, gevelopeningen en –onderdelen. De schatting van de contractwaarde van de werken is 350,000 Euro en de duur van het contract is geschat op 9 maanden.
Εργασίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
45454100
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
45262330
45454100
44221240
45441000
71337000
45443000
44221000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
12/06/2021 00:00
04/07/2021 23:59
15/07/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.