Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to a technical issue, we will extend the deadline for submission until 13/10 4pm.
Τίτλος:
ECHO/2021/OP/0006 — Κατάρτιση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UC...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/2021/OP/0006
ECHO/2021/OP/0006 — Κατάρτιση στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (UCPM): Επιγραμμικές ενότητες, ad-hoc μαθήματα κατάρτισης,...
Ο πυρήνας των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης-πλαίσιο είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η παράδοση επιγραμμικών ενοτήτων, ad-hoc μαθημάτων κατάρτισης, η κατάρτιση εκπαιδευτών, η διενέργεια θεματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων για διάφορες ομάδες-στόχους για την απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα στον UCPM.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
7000000.00 EUR
7000000.00 EUR
80560000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80560000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2021 00:00
13/10/2021 16:00
14/10/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 126-330065
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2021 00:00