Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική και διοικητική γραμματεία της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τις π...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
474/PP/GRO/RCH/15/8312.
Τεχνική και διοικητική γραμματεία της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας για τις πρώτες ύλες.
Η εμπειρία κατά τα πρώτα 3 έτη της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες έχει καταδείξει την ανάγκη παροχής υποστήριξης στην Επιτροπή και τις ομάδες της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας, για λόγους αποτελεσματικότητας, μέσω σταθερής γραμματείας, η οποία θα παρέχει υλικοτεχνική και τεχνική υποστήριξη στην εργασία των ομάδων. Αυτό θα επιτρέψει στις ομάδες της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας να εφαρμόζουν και πιθανώς να επικαιροποιούν με αποτελεσματικό τρόπο το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
Σημεία αναφοράς
28/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
16/09/2015 15:00
17/09/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 143-263191 Προκήρυξη διαγωνισμού 28/07/2015 00:00