Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fourniture, installation, mise en service de logiciels et de matériels technique...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
INTPA/TNR/2021/EA-OP/0052
Fourniture, installation, mise en service de logiciels et de matériels techniques spécifiques au ministère en charge de l’énergie
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Appuis institutionnels au secteur des infrastructures, convention de financement MG/FED/039-935 du 11e FED», il est envisagé de mettre en œuvre des activités relatives à l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire, la mise à jour d’outils de planification, au renforcement des capacités du personnel et à l’appui en termes d’équipements et matériels des ministères sectoriels concernés. Le présent marché concerne l’appui en termes d’équipements et matériels pour le ministère en charge de l’énergie.Il s’agit de la la fourniture, la livraison, la pose et l'installation, la mise en service et le service-après-vente des fournitures suivantes.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
48000000
Σημεία αναφοράς
13/07/2021 00:00
07/10/2021 16:00
14/10/2021 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Logiciels spécifiques avec formation
Fourniture et mise en service de logiciels spécifiques avec formation.
Παρτίδα 2
Instruments techniques spécifiques
Fourniture et mise en service d’instruments techniques spécifiques.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 183-474858
Διορθωτικό
21/09/2021 00:00
2021/S 147-390034
Διορθωτικό
02/08/2021 00:00
2021/S 133-352413
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/07/2021 00:00