Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συντήρηση ηλεκτρονικών ανιχνευτήρων και μικροσκοπίων για την εξέταση δειγμάτων υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/KRU/2021/OP/0425
Συντήρηση ηλεκτρονικών ανιχνευτήρων και μικροσκοπίων για την εξέταση δειγμάτων υψηλής ραδιενέργειας για το Κέντρο Κοινών...
Το ΚΚΕρ της Καρλσρούης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό για τη συντήρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των μικροδομών. Αποτελείται από ένα σύνολο συσκευών που περιλαμβάνουν έναν θωρακισμένο ηλεκτρονικό αναλυτή με μικροκύματα (EPMA), ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μετάδοσης με πυρηνοποίηση (TEM), 2 ηλεκτρονικά μικροσκόπια σάρωσης με πυρηνοποίηση (SEM), μια εστιασμένη δέσμη ιόντων (FIB) καθώς και 2 πρότυπα SEM. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού καθώς και τις επισκευές, αλλά και την προμήθεια ορισμένων τυποποιημένων ανταλλακτικών για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
200000.00 EUR
200000.00 EUR
50000000
DE123
Additional CPV Supplementary CPV
50411000
50000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/06/2021 00:00
20/08/2021 17:00
23/08/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 123-324818
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/06/2021 00:00
Σχετική πρόσκληση υποβολής προσφορών
Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού Τίτλος Είδος προκήρυξης
JRC/KRU/2021/OP/0425
Συντήρηση ηλεκτρονικών ανιχνευτήρων και μικροσκοπίων για την εξέταση δειγμάτων υ...
Προκαταρκτική προκήρυξη