Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες διαχείρισης εικονικών συνεδριάσεων
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/06/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/07/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
21ETF01
Υπηρεσίες διαχείρισης εικονικών συνεδριάσεων
Το ETF αναζητά έναν πάροχο ο οποίος θα είναι σε θέση να παράσχει βελτιωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης για μια σειρά τύπων επιγραμμικών συναντήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει ένα περιορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων, π.χ. παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερμηνείας και τεχνική υποστήριξη για εικονικές συναντήσεις με μόνο δύο συμμετέχοντες για μία ή δύο ώρες. Σε άλλες περιπτώσεις, ο ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με τη διοργάνωση πριν/κατά τη διάρκεια/μετά των εικονικών συναντήσεων για προσκεκλημένους που κυμαίνονται μεταξύ 2 – 500 συμμετέχοντες. Το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών θα περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και, όπου χρειάζεται, τη μετάφραση εγγράφων και παρουσιάσεων για τις συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
79950000
ITC11
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/06/2021 00:00
29/07/2021 15:00
30/07/2021 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 122-322236
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/06/2021 00:00