Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών για το EUIPO
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/08/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO/005/21
Παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών για το EUIPO
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την παροχή εθνικών και διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών για το EUIPO (συμπεριλαμβανομένων των μη επειγόντων πακέτων) που περιγράφονται στο παράρτημα II (τεχνικές προδιαγραφές).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
800000.00 EUR
800000.00 EUR
64110000
ES521
Additional CPV Supplementary CPV
64113000
Όροι συμμετοχής
Ο (οι) υποψήφιος(οι) πρέπει να είναι εγγεγραμμένος(οι) στο γενικό μητρώο εταιρειών που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, κατηγορίας Β, και να διαθέτει ειδική διοικητική άδεια που να του επιτρέπει να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες και η οποία να του χορηγείται από την Εθνική Επιτροπή του Ταχυδρομικού Τομέα.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2021 00:00
09/08/2021 13:00
13/08/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 126-330042
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2021 00:00