Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εκπαίδευση των καταναλωτών
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/09/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EISMEA/2021/OP/0009
Εκπαίδευση των καταναλωτών
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους και αναφέρεται στη δράση 3.2 του προγράμματος χρηματοδότησης της πολιτικής καταναλωτών για την περίοδο 2021-2022.Ο ειδικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι διττός:• να προσδιορίσει στρατηγικές, τάσεις και τον ρόλο των βασικών παραγόντων στην εκπαίδευση των καταναλωτών στην ΕΕ και• συγκέντρωση του υπάρχοντος καταναλωτικού εκπαιδευτικού υλικού για τη διευκόλυνση της προώθησης και της διάδοσης του.Τα αποτελέσματα της δράσης θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών και την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών.Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών περιγράφονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73300000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
48614000
73300000
73210000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
29/09/2021 00:00
10/11/2021 15:00
11/11/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 189-490423
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/09/2021 00:00