Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
(CINEA/EMFAF/2021/3.4.12) Μηχανισμός βοήθειας για την υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ κα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/11/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/12/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CINEA/2021/OP/0006
(CINEA/EMFAF/2021/3.4.12) Μηχανισμός βοήθειας για την υδατοκαλλιέργεια της ΕΕ και (CINEA/EMFAF/2021/3.4.13) Ιστότοπος της ΕΕ στον τομέα της...
Ο CINEA επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή ενός μηχανισμού βοήθειας που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, τεχνικές συμβουλές και κατάρτιση για την εφαρμογή των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών και για τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1950000.00 EUR
1950000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79952000
72000000
79000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/11/2021 00:00
06/12/2021 15:00
07/12/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 212-557752
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/11/2021 00:00