Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προηγμένος σχεδιασμός αποστολών: έλεγχος ταυτότητας της EGNOS.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
436/PP/GRO/RCH/15/8380.
Προηγμένος σχεδιασμός αποστολών: έλεγχος ταυτότητας της EGNOS.
Στόχος της σύμβασης υπηρεσιών είναι η πρόταση και ο χαρακτηρισμός ιδεών για τον έλεγχο ταυτότητας της EGNOS. Κατά συνέπεια, το σχέδιο διαιρείται σε 2 κύριους τομείς εργασίας: πρώτον, ανάπτυξη ενός προσομοιωτή για την αξιολόγηση διαφορετικών ιδεών ελέγχου ταυτότητας για την EGNOS και δεύτερον, τη μετατροπή των εν λόγω ιδεών σε πρωτότυπα και πραγματοποίηση πειραμάτων με αυτές χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
04/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
28/09/2015 23:59
02/10/2015 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 148-272545
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/08/2015 00:00