Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη υποστήριξης σχετικά με την ανάλυση του κύκλου ζωής των εναλλακτικών καυσί...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/10/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
MOVE/2021/OP/0007 MOVE/D2/FV-2021-271
Μελέτη υποστήριξης σχετικά με την ανάλυση του κύκλου ζωής των εναλλακτικών καυσίμων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και διάδοσης κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ανάλυση του κύκλου ζωής εναλλακτικών καυσίμων στο πλαίσιο της αρχικής στρατηγικής του ΔΝΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
240,000.00 EUR
240,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Όροι συμμετοχής
Ανατρέξετε στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/07/2021 00:00
15/10/2021 16:00
19/10/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 183-474866
Διορθωτικό
21/09/2021 00:00
2021/S 136-358266
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/07/2021 00:00