Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FFRAUD-ER: Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου για τον εντοπισμό περιστατικών α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/07/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/SCER/2021/10
FFRAUD-ER: Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου για τον εντοπισμό περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων ως κινητήριας δύναμης...
Ο γενικός στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η ανάπτυξη, η θέσπιση και η δοκιμή ενός συστήματος για τον εντοπισμό και την ανάλυση περιστατικών απάτης στον τομέα των τροφίμων ως κινητήριας δύναμης για αναδυόμενους κινδύνους στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, διευκολύνοντας τις δραστηριότητες της EFSA όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών για αναδυόμενους κινδύνους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
73110000
ITH52
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/07/2021 00:00
06/09/2021 14:30
07/09/2021 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 126-330046
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/07/2021 00:00